بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران درمورد درگذشت سیمین بهبهانی

 

شورای ملی ایران، سوگوار درگذشت سیمین بهبهانی است، بانوی بزرگی که از هنر ارزنده خویش در راه آزادی بهره جست.

در تاریک ترین سالهای تاریخ ایران، سیمین بهبهانی با شعرها و سروده های خود چون کوه برافراشت، و در ستایش آزادی و رنج زنان ایران سرود.
نام سیمین و شعرهای او و گستردگی نوشته های او در میان مردم، خود فرنود دیگری است که نشان می دهد مردم ایران تا چه اندازه به آزادی بیان و اندیشه ارج می گذارند.

شورای ملی ایران همراه با بزرگداشت یاد سیمین بهبهانی، یادآور می شود که جوانان ایران راه این بانوی آزاده را دنبال خواهند کرد و همچنان که خود او سروده بود، دوباره این وطن را بازخواهند ساخت.

شورای ملی ایران این ضایعه را به ملت ایران، آزادی خواهان سرتاسر دنیا و خانواده سیمین تسلیت می گوید.