بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در مورد سینما رکس آبادان

هم میهنان گرامی،

بیست و هشتم امرداد ١٣۵٧، چهارصد شهروند بی گناه از هم میهنانمان در فاجعه دهشتناک سینما رکس آبادان، به طرز فجیعی زنده در آتش سوخته و کشته شدند. حادثه دلخراش آتش زدن سینما رکس آبادان، بدون شک یکی از اسفناک ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است.
————-
آتش زدن سینما رکس آبادان، یک فاجعه وحشیانه و ضد بشری، و یادآور کوره های آدم سوزی هیتلر بوده، و مصداق بارز جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
————-
جمهوری اسلامی، به دلیل فشار مردم آبادان، دادگاه های دروغین و غیر منصفانه درباره این فاجعه برگزار کرد، و چند متهم/شاهد این پرونده، به شکل سوال برانگیزی به منظور پاک کردن آثار جرم، اعدام کرد. برگزاری چنین دادگاه نمایشی، این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا مسوولین این رژیم، در شکل گیری این فاجعه دخیل بوده اند که اینچنین برای بسته شدن زود هنگام این پرونده تلاش کرده اند؟
————-
در واقع جنایتکاران حکومت جمهوری اسلامی، برای ایجاد رعب و حشت و التهاب در جامعه، سینما رکس آبادان را به آتش کشیدند و با انتشار اخبار نادرست به بهره برداری سیاسی در راستای اهداف خود اقدام کردند. بجاست که یادی کنیم از خدمتگزاران شهربانی همچون اردشیر بیات رییس پلیس آبادان که در سال ۱۳۵۷، تنها بدلیل انجام وظیفه خود یعنی گزارش عمدی بودن آن، بدست عوامل جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.
————-
شورای ملی ایران در راستای هدف محوری خود یعنی اعتلای حقوق بشر از طریق انتخابات آزاد، قصد دارد تا با تشکیل کمیته حقیقت یاب به بررسی ابعاد این فاجعه و شناسایی عوامل دخیل، ضمن روشنگری در اینباره، پرونده ای را تشکیل دهد و بعد از انحلال رژیم جمهوری اسلامی، این پرونده را به دست وکلای دربند امروز جمهوری اسلامی می سپارد تا در ایران آزاد فردا در چارچوب دادگستری مستقل، به این جنایات رسیدگی شود.