بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران درباره اعدام بانوان ریحانه جباری و اشرف نظری

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۳

شورای ملی ایران، اجرای مجازات اعدام در ایران را محکوم می نماید، و با توجه به روند غیر عادلانه بیدادگاه های رژیم، این اعدام ها را نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر می داند.

با توجه به اینکه ساعاتی پیش، بانوان اشرف نظری و ریحانه جباری برای اجرای مراسم اعدام، به زندان انفرادی منتقل شده اند، شورای ملی ایران، خواستار توقف فوری این اعدام ها، لغو حکم های صادره و برگزاری دادگاه عادلانه است.

با توجه به شواهد موجود، گویا خانم ریحانه جباری، برای جلوگیری از تجاوز، به دفاع از خود اقدام نموده  که منجر به قتل گردیده است. در هیچ دادگاه عادلانه ای، چنین شخصی را محکوم نمی کنند.

به نظر می رسد که رژیم اسلامی در راستای رفتارهای ضد بشری و خصوصا زن ستیزانه اش به هر اقدامی از جمله اجرای اینگونه احکام بدوی متوسل میشود تا به زنان ستم دیده ایران نشان دهد که حتی اگر مورد تجاوز قرار گرفتند نیز حق دفاع از خویش را ندارند.

با توجه به اینکه هیچ دادگاه عادلانه ای در ایران وجود ندارد، و دادگاه ها و روند دادرسی از استانداردهای کشورهای متمدن فاصله بسیاری دارد، شورای ملی ایران، خواستار توقف فوری این حکم می باشد.

شورای ملی ایران با اطلاع رسانی به نهادهای جهانی، در تلاش است تا از قتل این هموطنان، جلوگیری نماید.