نامه ها

نامه شورای ملی ایران به فدراسیون والیبال درباره ممنوعیت ورود زنان

نامه شورای ملی ایران به فدراسیون بین‌المللی والیبال

این نامه در تاریخ بیست و پنجم ماه جون ٢٠١۴ برابر با چهارم تیرماه ١٣٩٣ به فدراسیون بین‌المللی والیبال ارسال گردیده است. بخشی از نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر گارسیا،
ما مایل هستیم که نهایت نگرانی خود را درباره نقض ساده ترین اصول انسانی و نبود برابری جنسیتی در ایران، به اطلاع شما برسانیم، چرا که همچنان حضور زنان در ورزشگاه ممنوع است، و بانوان طرفدار والیبال، توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر می شوند.

ما از فدراسیون بین المللی والیبال می خواهیم که این نقض حقوق بشر را محکوم، و از رژیم ایران بخواهد که به تمامی علاقه مندان ورزش، به صورت مساوی و بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد و یا عقیده، اجازه حضور در استادیوم ها و اماکن ورزشی را بدهند.

در سی و پنج سال گذشته، رژیم مذهبی ایران، بدون رعایت حقوق انسانی شهروندانش، به صورت نظام یافته، به سیاسی کردن رویدادهای ورزشی برای مقاصد ایدولوژیکی خود همت گماشته است. در حالی که تیم های ورزشی و ملی ایران، در رویدادهای ورزشی می درخشند، اما رژیم ایران همچنان به رفتار تبعیض آمیز خود، و نقض روح مسابقات ورزشی و المپیک، ادامه می دهد.

شایان یادآوری است که رییس جمهور رژیم، حسن روحانی قول داده بود که ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها را بر خواهد داشت، علی رغم قول داده شده و با گذشت یکسال از ریاست جمهوری او، همچنان این ممنوعیت پا بر جا است.


در این شرایط، فدراسیون والیبال، و دیگر فدارسیون های ورزشی، بدلیل داشتن مسوولیت اخلاقی، باید به صورت همگون از رژیم ایران موکدا بخواهند تا به تمامی علاقه مندان ورزشی، اجازه ورود به استادیوم ها و دیگر اماکن ورزشی را بدهند.

پیشاپیش از توجه شما به این مهم قدردانی می گردد.
دبیرخانه شورای ملی ایران.

نامه-به-فدراسیون-والیبال-شورای-ملی-ایران-ممنوعیت-ورود-زنان-640x889