صفحه شخصی هموندان شورای عالی

دکترهوشنگ لاهوتی

عضویت در شورای عالی- شورای ملی ایران 
عضویت در کمیسیون زیست بوم و فرهنگ
دکترهوشنگ لاهوتی، پژوهشگر ،استاد ارشد، زیست شناس سلولی و مولکولی (غدد درون ریز مولکولی) عضو کادر علمی و پزشکی دانشگاه سیدنی − استرالیا
۶۴ سالچکیده مشخصات فردی؛ = سال ۱۳۲۸ در آبادان متولد شدم، تحصیلات ابتدایی ومتوسطه خود را در آبادان باتمام رسانده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه در ارتش زرهی شاهنشاهی ایران برای تحصیلات عالی به کشور انگلستان رفتم. پس از پایان تحصیلات عالی برای خدمت به کشور اجدادیمان ایران برگشتم و در داشگاه پهلوی در شیراز مشغول بکار شدم. متاسفانه به خاطر انقلاب نکبتبار اسلامی جلای وطن نموده وبکشور انگلستان برگشتم وبعد از آن به کشور پادشاهی نروژ برای کسب دانش در مدارج عالی فوق لسانس و دکترا رفتم. دوران فوق دکترا خود را در سازمان سلطنطی تحقیقات سرطان انگلستان در شهر لندن باتمام رسانده و در حال حاضر بصورت استاد ارشد و پژوهشگر کادر علمی و پزشکی دانشگاه سیدنی در استرالیا مشغول میباشم.

تاریخچه فعالیت های سیاسی و یا حقوق بشری؛ = برای نجات و راهیی کشورم از چنگال مخوف جمهوری اسلامی ٬ فعالیت سیاسی خود را از چند سال پیش با ابراز علنی خود بصورت دوستدار وطرفدار شاهزاده رضا پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و خاندان گرامی پهلوی بصورت مجازی با هویت واقعیم شروع کردم . راه مبارزه من افشاگری و اگاهی هموطنان درون مرزی وبرون مرزی و گزارش اخبار مربوط به ایران میباشد. اینجانب وابسطه بهیچ گروه و سازمان سیاسی نمیباشم ولی چند ماه پیش بجزو طرفداران جنبش کوروش پیوستم. در سایت مجازی خود تمام اخبارهای که بتواند مشت جنایتکار روسا ومذهبیون اسلامی که بوجود آورنده غول اسلام سیاسی که هیچگونه شباهتی به اسلام ندارد باز میکنم . امیدوارم دارم که تابحال در این امرمقدس برای نجات ایرانمان از چنگال خونینن مزدوران پلید صفت جمهوری اسلامی موفق شده باشم.

مقالات و نوشتار؛ = تا بحال در دوران کاری خودم پیش از ۵۰ مقالات علمی و پزشکی را در ژورنال های شناخته شده بین اولمللی نشر کرده ام و جامعه علمی و پزشکی با افکار و نضریات من دردر تحقیقات علوم پایه ملوکولی و سلولی برای مبارزه با بیماری سرطان٬ تحقیقات ژنتیک ملوکولی در مورد رشد مغز وتحقیقات در سطح ژنتیک ملوکولی برای دانستن علت رابطه اثر غده ثیرویید بر روی ماهیچهای چشمان آشنا میباشند، برای آشنایی با افکار وبرخورد سیاسی من لطفا ب صفحه فیسبوک من مراجعه شود

وبرای دیدار لیست مقالات چاپ شده ام به پاب مد یا ریسرج گیت مراجعه شود
چکیده تجربیات حرفه ایی و کاری؛ = اینجانب تجصیلات عالی خود را در انگلستان و نروژ باتمام رسانده. در سال ۱۹۷۸ میلادی موفق به اخذه لیسانس در علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آزمایشگاهی از دانشگاه متروپولیتن کاردیف، کاردیف، ولز جنوبی، انگلستان شدم. درسال۱۹۸۶ میلادی موفق به اخذ فوق لیسانس در بیوشیمی و در سال ۱۹۹۱ میلادی موفق به اخذ دکترا در زیست شناسی سلولی و مولکولی (غدد درون ریز مولکولی) از دانشگاه برگن، نروژ شدم. در سال ۱۹۹۴ میلادی . پس از اتمام فلوشیپ فوق دکترا با گروه غدد درون ریز مولکولی، سازمان شاهنشاهی تحقیقات سرطان ، در لندن، بریتانیا٬ بعنوان پژوهشگر باستخدام انجمن تحقیقات سرطان نروژدرامدم. در سال ۱۹۹۶ میلادی ، به دانشگاه کنتاکی در لگزینگتون، ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دانشمند بازدید نقل مکان کرده و از سال ۱۹۹۷ به استرالیا نقل مکان کردم. به عنوان پژوهشگر ارشد تحقیقاتی با بخش غدد، سر چارلز Gairdner بیمارستان، استرالیا غربی شروع بکار کردم، در سال ۲۰۰۰ میلادی در قسمت پاتولوژی، دانشگاه تاسمانی استرالیا به مشعول به کار شدم، ودر سال۲۰۰۱ میلادی به عنوان پژوهشگر ارشد با گروه تحقیقاتی بیماری های خونی، بیمارستان سنت وینسنت ، سیدنی (موسسه تحقیقات پزشکی Garvan) مشغول بکار شدم. در سال۲۰۰۲ میلادی با سمت استادی و پژوهشگر ارشد با واحد تحقیقات ژنتیک و متابولیک، بیمارستان کودکان در وست مید مربوط به دانشکده پزشکی دانشگاه سیدنی استرالیا شدم . در سال ۲۰۰۸ تا به زمان حال با سمت استادی ارشد و پژوهشگر ارشد بیمارستان نپیان – دانشکده پزشکی شعبه نپیان٬ دانشگاه سیدنی استرالیا مشغول میباشم، . اینجانب عضو موسسه دانشمندان علوم پزشکی آزمایشگاهی، انجمن بیوشیمی بالینی انجمن ژنتیک انسان، جامعه مولکولی ژنتیک و عضو کمیته علمی و اخلاق در پژوهش بهداشت محلی استرالیا میباشم. عضو کمیته ایمنی زیستی، .داور برای تشخیص صحیح بودن وارزش نشر مقالات علمی و پزشکی در مجلات ملی و بین المللی میباشم و همچنین عضو هیئت مدیره کالج دانشمندان پزشکی و تحقیقات استرالیا میباشم.

Member of political organisation known as Jonbesheh Koroush in Sydney Australia and representative of National Iranian Council in Sydney.