هموندان دفتر سیاسی

دکتر امیرحسین مهدی ایرایی

من امیر حسین مهدی ایرایی هستم .در سال ۱۳۳۹ در تهران و یک خانواده نظامی متولد شدم.پدرم سرهنگ تمام در شهربانی شاهنشاهی بود ،تنها فرزند بودم و به واسطهٔ شغل مرحوم  پدرم در نقاط مختلف ایران مانند کردستان و گیلان دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را گذراندم .در سال ۱۳۵۷ دیپلم گرفتم و در همان سال در کنکور دانشکده پزشکی‌ در دانشگاه ملی‌ ایران پذیرفته شدم.تخصص من در رشته الکترو دیاگنوستیک می‌باشد.در ایران مدت ۱۸ سال در بیمارستان نیروی هوایی  مشغول به کار بودم ،و در همین مدت در دانشکده پزشکی‌ به کار آموزش نیز پرداختم . سالها مسئولیت تیم پزشکی‌ استخدام خلبان در نیروی هوای را نیز عهده دار بودم.در سال ۱۳۸۴ به سبب پاره یی از فعالیتها ی سیاسی و نیز مخالفتها و درگیری‌های مداوم با سازمان عقیدتی‌ _سیاسی و نیز حفاظت اطلاعات نیروی هوایی دستگیر و زندانی شدم و چند ماه در زیر شکنجه و انفرادی بودم که هنوز آثار فراوانی از این شکنجه‌ها بر بدن دارمدر سال ۱۳۸۶ و به صورتی‌ کاملا معجزه وار موفق به فرار از ایران شدم و وارد  نروژ شدم و هم اینک در این کشور ساکن هستم.در جبهه‌ ازادیخهان مردم ایران عضویت داشتم و دبیرکل و سخنگوی این جبهه‌ بودم و از سوی این جبهه‌ به کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی‌ ایران پیوستم و سپس عضو مجمع موسس شورای ملی‌ ایران گشته و در اولین دوره شورای ملی‌ به عنوان یکی‌ اعضا شورای عالی‌ برگزیده شدم و نیز مسئول کمیسیون نافرمانی در دوره قبل بودم.

در دوره کنونی افتخار عضویت در دفتر سیاسی شورای ملی‌ ایران را دارم.
به لحاظ شخصی عاشق ورزش و به خصوص فوتبال هستم و در این زمینه تجارب زیادی دارم.
تلاش و یگانه هدف من در حال حاضر آزادی ایران عزیزمان و برقراری یک حکومت سکولار_دموکرات و مبتنی‌ بر تمامی ارزش‌های شناخته شده حقوق بشری در میهن مان میباشد.
باور‌های سیاسی من در حال حاضر اصول ۱۷ گانه منشور شورای ملی‌ ایران می‌باشد و در مورد نوع حکومت آینده اجازه دهید نظرم را در پای صندوق رای بگویم.
پاینده ایران _زنده باد آزادی
مقاله زیاد نوشته‌ام که در سایتهای مختلف چاپ شده اند که در زیر به تعدادی جهت نمونه اشاره می‌کنم
ولی‌ اگر در گوگل اگر اسم مرا جستجو کنید میتوانید تمام مقالات بیابید 
http://www.iranglobal.info/node/15185 
http://www.iranglobal.info/node/14461 
http://iranazar.org/?p=19949 
http://iranazar.org/?p=19057 
http://www.iranglobal.info/node/10655