هموندان دفتر سیاسی

رضا پیرزاده

رضا پیرزاده 

سن ۴۴

در یک خانواده دانشگاهی بزرگ شدم. پدرم استاد دانشگاه ملی بود و پس از انقلاب خانواده ام مانند دیگر مردم ایران ناچار به تبعید شدند. از بدو رویداد فاجعه ایی که بر کشورم رخ داد و از همان آغاز سکونت در کشور فرانسه، خیلی زود در فضای مبارزاتی خانواده ام برای آزادی ایران با شخصیت های سیاسی همچون زنده یاد دکتر بختیار و دیگر چهره های برجسته کشورم آشنا شدم و از سن ۱۶ سالگی در گفت و شنود های مبارزان بزرگ ایرانزمین که امروز جایشان در تشکیل شورای ملی ایران بسیار خالیست، فعالیت سیاسی خود را آغاز نمودم. از آن روز ها تا کنون عضو هیچ حزب و یا سازمان خاصی نشدم.

پس از فعالیت های گوناگون و همکاری با جنبش های مختلف آزادیخواهی، به ویژه در این سال های اخیر که افتخار همکاری با شاهزاده رضا پهلوی را داشتم، محدوده فعالیت هایم را در سطح بین الملل به تکامل سیاسی رسانده است.

با توجه به شرایط ژئو استراتژیک ایران در منطقه، گوناگونی قومی و تعدد باورها و سنت های مختلف کشورم، اعتقاد راسخ به نظام پادشاهی پارلمانی برای ایران دارم. علیرغم گرایش شخصی ام به این نوع نظام، تلاش من همواره فراجناحی و فراحزبی در راستای رسیدن به دمکراسی سکولار پارلمانی و برقراری حاکمیت ملت ایران می باشد.

من اعتقاد دارم، شورای ملی ایران، بعنوان یک بستر دمکراتیک سکولار، بهترین گزینه فراجناحی خواهد بود که حمایت جامعه بین الملل را جلب خود خواهد نمود.

۲۰۱۲-۲۰۱۳: عضو کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران

۲۰۱۱: بنیانگزار و عضو موسس کنگره دمکراسی خواهان سبز ایران

تحصیلات:

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پاریس

کارشناس علوم سیاسی دانشگاه پاریس

سابقه کاری:

۲۰۰۶ تا به امروز: مسئول دفتر شاهزاده رضا پهلوی در اروپا

۲۰۰۱- ۲۰۰۶: مخترع نرم افزار آموزشی، وزارت آموزش و پرورش فرانسه

۱۹۹۵ – ۲۰۰۱: حسابرس ارشد و ناظر امور مالی برای بانک های بین المللی، شرکت بین المللی KPMG،