نامه ها

نامه در رابطه با نابودی نسل لاک پشت ها در جنوب ایران

به: World Wildlife Fund WWF Switzerland Zürich main Hohlstrasse 110 8010 Zuerich Switzerland +41 44 297 21 21 +41 44 297 21 00 WWF United Kingdom Godalming Panda House Weyside Park Godalming United Kingdom (UK) +44 1483 426 444 +44 1483 426 409 WWF United States Washington DC 1250 24th Street NW Washington United States of America +1 202 293 4800 +1 202 293 9211 The Foreign Minister of the People’s Republic of China Mr Wang Yi No. 2, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, 100701 Tel: 86-10-65961114 Secretary-General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon

از : کمیسیون فرهنگ و زیست‌بوم شورای ملی‌ ایران

در پیوند با: شکار و خوردن لاکپشت های در حال از میان رفتن از سوی کارکنان چینی سازمانهای نفتی‌ در جنوب ایران تاریخ:

ماه مارچ ۲۰۱۴

عالیجنابان..

با احترام به آگاهی‌ می رسانیم ، با ناباوری آگاه شدیم کارکنان کشور چین که برای کار در پروژه های در جنوب ایران به سر می برند، دست به شکار و خوردن لاکپشتهای کمیابی دست زده اند. لاک پشتهایی همانند “لاک پشت فراتی”، که در حال از میان رفتن هستند. انگیزه ی آنان در این باره، باور داشتن به افزایش “نیرویِ جنسی”، با خوردن گوشت لاک پشتهاست ! این کار نادرست از سوی این کارکنان کشور چینی که شاید بدون دریافت آموزشهای درخور و لازم به ایران فرستاده شده اند، به دور از قوانین پاسدارانه از جانداران و و طبیعت جهانی و تمدنی، و بسیار و ناراحت کننده است . بنا بر گفتگوی رئیس سازمان زیست‌بوم استان خوزستان با خبرنگار “خبرگزاری مهر”: “با وجود اینکه «لاک پشت های فراتی» یکی از گونه های در معرض خطر انقراض به شمار می روند کارگران چینی شاغل در میدان های نفتی آزادگان این گونه را شکار می کنند و می خورند.” این نوع ویژه لاکپشت که دارای لاک نرم ، و ۳ انگشت هستند ، چندین هزار سال در آن پیرامون زندگی‌ می کنند و اینک که بر اثر آلودگی محیط زیستشان در مرز نابودی کامل می باشند، با این دشواری تازه نیز روبرو شده اند. آقای “بیژن دره شوری”، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر در “دانشگاه تهران”، که در راه پیشگیری اینگونه لاکپشتها ار نابودی و در جزیره‌ قشم کوشا هستند، با ابراز شگفتی در این باره می گویند جایی که جانداران در حال نابودی در آن به سر می برند باید “حفاظت شده” باشد. به گفته ایشان دوست داران محیط زیست با همکاری با محیط بانان منطقه‌ای برای حفاظت این لاک پشتها کوشا خواهند بود . بیژن دره شوری هشدار می دهد که لاکپشتهای ۳ انگشتی لاکپشتهای هستند تنها درایران و همیار محیط زیست می باشند. به گفته آقای “حمید رضا لاهیجان زاد”، در روز جهانی‌ تالاب‌ها نیز، کارگران چینی غیر قانونی کشتار این لاکپشتها در تالاب هورالعظیم که یکی‌ از بزرگترین تالابهای خوزستان دست می زنند. سروران، نه در چندین سال گذشته، کار کمپانیهای چینی در ایران روند افزایشی داشته است و این کشتار می تواند اینگونه لاک پشتها را از میان بردارد، که با ساختن سدها که آنها نیز انگیزه ویرانی محیط زیست این جانداران می باشند ، روند این نابودی رو به شتاب است و هر چه زودتر در راه نگهداری و حفاظت از آنها باید چاره هایی اندیشیده شود ! بنا بر گفته رئیس دیده بان محیط زیست، خشکاندن تالابهای خوزستان به دستور صدام حسین ، کمبود آب وارد شده به آنها‌ ، ساخت سد کرخه ، و اکتشافات نفتی‌ تازه، همگی‌ تاثیر شگرفی در خشک شدن تالاب هورالعظیم داشته اند، که به گفته سخنگوی UN یکی‌ از دو فاجعه زیست بومی این سده بوده است . عالیجنابان ، کمیسیون فرهنگ و زیست بوم شورای ملی‌ ایران، در خواست دارد از کمپانیهای چینی درخواست شود به کارکنان خود در این باره و کارهای همانند آن آموزش دهند و پیش از روانه کردن آنها به ایران از کارکنانشان بخواهند از شکار و خوردن لاکپشتهای ایرانی‌ خود داری نمایند .این فاجعه دردناک و وحشتناک ، به ویژه در مورد جاندارانی که در حال نبودی کامل می‌باشد . با کامل احترام. کمیسیون فرهنگ و زیست‌بوم شورای ملی‌ ایران 

لامممم_Page_1 لامممم_Page_2