بیانیه ها

بیانیه نشست ژنو

مردم بزرگ و تاریخ ساز ایرانزمین 
حاکمان نظام جمهوری اسلامی به دلیل بی کفایتی در مدیریت و عدم توانایی در مملکت داری، دزدی، چپاول و اختلاس های میلیاردی، پشتیبانی از گروه های تروریستی و در نتیجه سیاست های ماجراجویانه و در تقابل با حقوق بین الملل کشورمان را در جهان منزوی کرده و افزون بر آن تحریم های بی سابقه از سوی جامعه جهانی، ایرانمان را به سوی بحرانی تاریخی و اقتصادی فروپاشیده و ورشکسته مواجه ساخته است. حاکمان جمهوری اسلامی اذهان عمومی را حول محور پرونده هسته ایی هدایت می کنند که گویی قبل از مطرح شدن پرونده گسترش سلاح های هسته ایی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی، ‌اختلافی با این نظام وجود نداشته است و یا بعد از حل مسئله هسته ایی در ایران دیگر مشکلی با این نظام استبدادی وجود نخواهد داشت. 
در واقع، هدف نظام جمهوری اسلامی از یکسو حفظ توان و قابلیت تولید سلاح هسته ایی است و از سویی دیگر پروژه کاهش تحریم ها و آزاد کردن مبلغی از میلیادها پول بلوک شده ملت ایران در بانک های جهانی برای جبران خزانه خالی دولت ولایت فقیه می باشد. 
دیپلمات های خندان دولت دست نشانده ولایت فقیه در پی خرید وقت با بهره گیری از شکاف های سیاسی کنگره و کاخ سفید در آمریکا هستند. غافل از اینکه در جوامع دمکراتیک شکاف ها و اختلاف های سیاسی نمایانگر فرایند طبیعی در تصمیم گیری حکومتی این کشورها می باشد. 
حاکمان جمهوری اسلامی با نمایش خیمه شب بازی گروه «افراطیون» به اصطلاح مخالف غرب در مقابل دولت انتصابی «اعتدال» به اصطلاح موافق ایجاد رابطه با غرب، با سیاست همیشگی دور زدن دیگر بازیگران جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه که نگران سیاست های بحرانزای جمهوری اسلامی در این ناحیه هستند، به دنبال شکستن بخشی از تحریم ها در راستای منافع نظام در تقابل با منافع ملی هستند. 
پرسش اینجاست که آیا نظام جمهوری اسلامی تن به شفافیت در ارتباط با برنامه گسترش سلاح های هسته ایی می دهد؟ آیا جمهوری اسلامی همه شرایط جامعه جهانی تن در خواهد داد؟‌ 
اگر جمهوری اسلامی به همه خواسته های جامعه جهانی تن در بدهد، یعنی همه اصول نظام را با دست خود از بین برده که به دنبالش سقوط رژیم جمهوری اسلامی است. رژیم آگاه به این مهم با استفاده ابزاری از نام مردم ایران، با ارائه تئوری دکترین برد-ـ برد کشورمان را به بحرانی خانمانسوز سوق می دهد که نتیجه اش واقعیت تلخ جبران ناپذیر برای مردم بزرگ ایران می باشد. 
هم میهنان، اکنون که استقامت به دور از خشونت مردم ایران پس از سه دهه و مقاومت کنشگران و نیروهای سیاسی ـ مدنی درون و برون مرز پس از واقعه خرداد ۱۳۸۸ و همچنین فشارهای گسترده بین المللی رژیم خامنه ایی را وادار به عقب نشینی های بزرگ کرده است واصل اول نظام که همواره مقابله با غرب و آمریکا بوده فروریخته است، اجازه ندهیم که نام شریف ملت ایران قربانی و هزینه نمایش دولت انتصابی شود. برهمگان روشن است که منافع حاکمان جمهوری اسلامی همواره در تضاد و در تقابل با منافع ملی بوده و بر دوش یکایک ما شهروندان ایرانی است که به جهانیان نشان دهیم، حساب ما مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی جدا می باشد. 
جمهوری اسلامی وارد معرکه بازی دو سر باخت شده و در چنین شرایطی برماست که مطالبات و خواسته های خود از جمله آزادی بیان،‌ آزادی احزاب، آزادی رسانه، آزادی همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، آزادی سندیکاها، آزادی تجمع و تظاهرات، آزادی و برابری برای همه شهروندان ایران را در مقابل کشورهای غربی که خود را پیشرو احترام به حقوق بشر می دانند، بیش از پیش مطرح کنیم و این نظام تمامیت خواه را وادار به عقب نشینی نهایی کنیم. با گذری در تاریخ جهان، همه حکومت های تمامیت خواه و آپارتاید همچون نظام ولایتی جمهوری اسلامی محکوم به فنا بوده، هستند و خواهند بود. قهرمان اصلی تاریخ فردای ایران آزاد، برای برقراری حکومتی سکولار و مردمی برای فرزندانمان، ما مردم ایران هستیم. کلید رهایی از همه قفل های پوسیده این نظام تمامیت خواه در دستان ما مردم ایران است.