بیانیه ها

بیانیه درباره سایت ثبت سازمانی جعلی به نام شورای ملی در آلمان

(تاریخ بیست سپتامبر ۲۰۱۳)
به آگاهی هم میهنان گرامی می رساند که شورای ملی ایران، پس از تصویب آیین نامه داخلی، پر کارتر از همیشه، در حال فعالیت است.
با توجه به اینکه کمیسیون ها، نهادهای اجرایی شورای ملی ایران هستند، فعالیت کنونی شورای ملی ایران بر روی تشکیل و سامان دهی کمیسیون های مختلف تمرکز یافته است.
طبیعی است که با افزایش فعالیت های شورای ملی ایران، حمله به شورای ملی و هموندان فعال، بیشتر می شود، و در اینجا جهت یادآوری، نکته های زیر را به آگاهی هم میهنان گرامی می رسانیم:
یک)- مجمع موسس شورای ملی ایران در پاریس برگزار شده است، و بر حسب تایید مجمع عمومی و ماده سوم اساسنامه، مرکز آن در پاریس است، بنابراین جعل مدارک و تلاش برای ثبت سازمانی به نام شورای ملی ایران در هر کشوری از جمله آلمان، عملی خلاف قانون محسوب می شود. 
دو)- ایجاد این تارنما، shoraye-melli-iran.org ، به نام شورای ملی ایران نیز اقدام غیر اخلاقی دیگری است. این تارنما هیچ ارتباطی به شورای ملی ایران ندارد و طبیعتا این شورا هیچ گونه ضمانتی بر حفظ و حراست اطلاعات شخصی افراد در این تارنما ندارد. 
سه)- هرگونه فراخوانی که در رابطه با شورای ملی ایران، در محیط مجازی (اینترنت) درج می شود، جعلی است، مگر اینکه در صفحه فیسبوکی رسمی شورای ملی ایران منتشر گردیده باشد. سایت رسمی شورای ملی ایران، به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. صفحه فیسبوکی و تارنمی رسمی شورای ملی ایران، تنها منابع قابل اعتماد برای اخبار شورای ملی ایران هستند.