پیام ها

بیانیه شورای ملی ایران در خصوص ابطال انتخابات ایران ۲۴ خرداد ۱۳۹۲

حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نمایشی دیگر، به نام انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای محلی در انظار رسانه های بین المللی در کوشش است تا پایگاه های انتخاباتی را صف آرایی نماید و با نیرنگ به جهانیان نشان دهد که در نزد مردم ایران مقبولیت دارد و حکومت منتخب ملت ایران است. ما مردم آزادیخواه ایران به جای رفتن به پای صندوق های رای جمهوری اسلامی که آغشته به خون آزادیخواهان ایرانی است، ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ بر مزار جانباختگان راه آزادی با مادران و پدران داغدیده همراه می شویم و یک شاخه گل بر مزار عزیزان از دست رفته می نهیم و یاد آنها را گرامی می داریم.