پیام ها

قلب ما با مردم مصر در میدان تحریر است

قلب ما با مردم مصر در میدان تحریر است.
___________
شورای ملی ایران، تلاش مردم بزرگ مصر را برای جدایی دین از سیاست و رسیدن به سکولاریسم، ستایش می کند، و امیدوار است که این حرکت به استقرار دمکراسی پایدار در مصر منجر شود.
______
مردم مصر، با شجاعتی ستودنی، پا به میدان گذاردند تا جلوی تکرار فاجعه ای به نام «جمهوری اسلامی» را بگیرند.
____
مردم ایران نیز می توانند.