بیانیه ها

زنان ایران آزاد باید گردند

بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲

 

 

 در خواست شورای ملی ایران برای حضور زنان در استادیوم آزادی در چهارشنبه ۲۹ خرداد علیرغم مخالفت حاکمیت اسلامی

 

نظر به اینکه حاکمیت در تدارک برگزاری مراسم ویژه استقبال از ملی پوشان در ورزشگاه آزادی، بانوان علاقمند به تیم ملی را مستثنی نموده و تنها از تماشاگران مرد برای بقول خود جشن پر شور بزرگداشت ملی پوشان دعوت نموده است. شورای ملی ایران تحریم غیر انسانی و تبعیض ناروا علیه نیمی از جمعیت کشورمان یعنی بانوان برای حضور در استادیوم های ورزشی را ظلمی مضاعف به مادران، همسران و دختران این مرز و بوم تلقی نموده از همه بانوان علاقمند تقاضا دارد بی توجه به این دستورالعمل تبعیض آمیز و غیر انسانی حاکمیت، در این مراسم بطور جمعی و گروهی حضور یافته و با شعار های « زنان ایران آزاد باید گردند »، « زندانی سیاسی آزاد باید گردد » یکبار و برای همیشه این سد تبعض را بخود بشکنند.

 

شورای ملی ایران