پیام ها

حمایت شورای ملی ایران از خبرنگاران

بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲

 

 

پیرو انتشار گزارش هایی مبنی بر تشدید فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده خبرنگاران و اصحاب رسانه های غیر وابسته به رژیم، دفتر سیاسی شورای ملی ایران ضمن اعلام حمایت مجدد خود از حق آزادی بیان و با پای فشاری بر اصل استقلال رسانه ها و کوشندگان این عرصه، نقض حریم شخصی و آزار بستگان خبرنگاران ایرانی، کارکنان رسانه های برون مرزی از جمله «رادیو فردا» و «بی بی سی فارسی»، را محکوم می کند.

 

دفتر سیاسی شورای ملی ایران، به نمایندگی از این نهاد مدنی، ملی، دموکراتیک و سکولار اعلام می دارد که با هدف پاسداشت اصول مورد وثوق یکایک هم میهنان باورمند به منشور این شورا، و به حرمت قلم هایی که برای آگاه کردن هم میهنان درون مرزهای میهن تهدید می شوند، از کلیه مجاری موجود و در دسترس، احقاق حقوق انسانی خبرنگاران عزیز را در برابر رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی حکومت اسلامی با جدیت تمام پیگیری خواهد کرد. 

 

امید که، به رغم آرزوی مستبدان، این تجربیات تلخ عزم فرزندان شجاع و نُخبه مام میهن را در پی افکندن بنیانِ ماندگار آزادی بیان و استقلال رسانه ها، در فردای ایران، استوارتر گرداند. 

 

 

شورای ملی ایران