کمیته موقت

اعلام پایان کار کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران

پیش بسوی تشکیل شورای ملی ایران

۸فروردین ۱۳۹۲

۲۸ مارس ۲۰۱۳

هم میهنان گرامی،

کمیته موقت هماهنگی متشکل از گروه ها و نیروهای گوناگون سیاسی ـ مدنی داوطلب، به تدریج و به مرور زمان، بمنظور تشکیل«شورای ملی ایران» و با عنوان بدیلی دمکراتیک، فراحزبی و فراجناحی، در مقابل دیکتاتوری جمهوری اسلامی، شکل گرفت.

به همین منظور، اعضای کمیته موقت در بدو پیدایش، دو وظیفه ملی میهنی را برای خود تعیین نمودند: در مرحله اول، گفتگو با کنشگران، گروه ها و سازمان های مختلف درون و برون مرز برای ایجاد همبستگی در جهت نگاشتن منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی ایران با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پیروی از ماده ۲۱ جهانی حقوق بشر و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس و در مرحله دوم، هماهنگی و تدارکات برای برپایی اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران.

پس از انتشار منشور پیشنهادی شورای ملی ایران به تاریخ شهریورماه ۱۳۹۱ و استقبال گسترده هم میهنان گرامی، کمیته موقت طی بیانیه ایی، تاریخ برپایی مجمع موسس عمومی شورای ملی ایران را، روزهای ۷ و ۸ اردییهشت ۱۳۹۲ برابر با ۲۷ و ۲۸ ماه آپریل ۲۰۱۳ در شهر پاریس اعلام نمود.

برای اولین بار، حرکتی از پایین به بالا بر اساس رای مستقیم و با مشارکت امضا کنندگان منشور پیشنهادی شورای ملی ایران در حال شکل گیری است. اعضای مجمع موسس بر اساس رای مستقیم امضاء کنندگان منشور پیشنهادی انتخاب خواهند شد.

در آستانه انتخابات اعضای مجمع موسس عمومی شورای ملی ایران، کمیته موقت درآخرین نشست خود، پایان کار خود را اعلام نموده و بمنظور پشتیبانی و آمادگی برای رفع و رجوع به هر نوع مسائل غیر مترقبه و یا پا سخبه پرسش های ممکن از سوی هموطنان، کارگروه پشتیبانی و تدارکات را بعنوان ذخیره که متشکل است از گروه هماهنگی به علاوه یک نماینده از کارگروه تشکیلات، رایزنی، آسیب شناسی، مالی و رسانه انتخاب نمود.

لازم به یادآوری است، روند انتخابات از آغاز نام نویسی تا پایان روز دوم مجمع موسس عمومی تحت نظارت کمیسیون ناظرین متشکل از دو حقوقدان قسم خورده دادگستری کشور فرانسه می باشد. علیرغم نظارت این کمیسیون بعنوان نهادی بیطرف، در برابر قوانین مربوط به روند انتخابات، مسئول کار گروه تکنولوژی حق شرکت در انتخابات را نخواهد داشت.

اعضای کمیته موقت هماهنگی همانند دیگر امضا کنندگان منشور پیشنهادی شورای ملی ایران برای شرکت در مجمع موسس عمومی شورای ملی ایران ثبت نام و برای خود هیچگونه حق ویژه ایی را قائل نمی باشند. برهمین اساس، درپی تحقق اهداف و وظایف مورد انتظار در آستانه انتخابات، پایان کار خود را به تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ برابر با ۳۱ مارس ۲۰۱۳ اعلام می نماید.

بدینوسیله از کلیه کسانی که در انجام این مهم، مساعدت نموده، چه آنهایی که تا پایان کار حضور داشته و چه عزیزانی که تا پایان راه نبودند و نیز هموطنانی که با پیشنهادات خود به انجام این وظیفه ملی و ارائه هر چه بهتر و کامل تر آن غنا بخشیدند، صمیمانه سپاسگزاری می نماید.

پاینده ایران

کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران