Uncategorized

گزارش ویدیویی از تجمع شورای ملی ایران در شهر سیدنی (دهه نقض حقوق انسانی)

حلقعه های آزادی در اعتراض به ۳۵ سال دهه نقض حقوق انسانی توسط جمهوری اسلامی – در شهر سیدنی استرالیا