گفتگو

گفتگوی ویژه ریاست شورا با نشریه پارلمان فرانسه

نشریه مجلس ملی فرانسه برای دولتمردان و نمایندگان مجلس منتشر می شود.
________________
در این ماه، گفتگوی ویژه ایی با شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با دیدگاه و نگرش ایشان نسبت به مسائل روز ایران و ارتباط با غرب و چگونگی گذراز نظام جمهوری اسلامی داشته است. 
———————–
به نقل از مصاحبه کننده آقای کریستیان ملارد، سخنان ایشان بسیار مورد استقبال و توجه دولتمردان فرانسه واقع شده است. 

÷1