اخرین مطالب گزارش حقوق بشر در ایران

اعلام نگرانی سازمان عفو بین الملل درباره اعدام کودکان

سازمان عفو بین الملل هشدار می دهد: آمار اعدام کودکان در سال جاری، نسبت به سال قبل، دوبرابر شده است، رژیم ایران می بایست این روند نگران کننده را متوقف کند!
سازمان عفو بین الملل: مقامات رژیم ایران می بایست اعدام مرد جوانی که در زمان کودکی به جرم اتهامی دست زده است را متوقف کنند

مقامات رژیم ایران می بایست روند نگران کننده افزایش اعدام نوجوانان متهم را متوقف کنند، در نیمه اول سال 2014، حداقل هشت مورد اعدام به دلیل ارتکاب به جرم در زمان کودکی، اجرا شده است. 

رسول حلومی، که اکنون بیست و دو سال دارد، چهار سال قبل به اعدام محکوم شده، و اتهام او شرکت در دعوایی بوده که به قتل پسر دیگری منجر شده است. او در زمان وقوع جرم، هفده ساله بوده که طبق تعارف بین الملی، کودک محسوب می شود. این حکم اعدام، ممکن است هر لحظه اجرا شود. 

بانو حصیبه هاج ساهرودی، مدیر اجرایی حقوق بشر در خاورمیانه می گوید: «اجرای هر اعدامی، غیر انسانی و بی رحمانه است، ولی در این مورد خاص، بی رحمی آن بیشتر است، چرا که متهم در زمان وقوع جرم، یک کودک بوده، و از آن گذشته، تحقیقات پلیس و روند دادگاه نیز غیر عادلانه و غیر منصفانه بوده است. هر توجیهی که مقامات ایرانی برای اجرای این حکم و احکام مشابه بیاورند، این مراسم اعدام، نقض آشکار حقوق بشر و دیگر قوانین بین المللی است که رژیم ایران امضا کننده آنها است.»

در سال 2013، مقامات ایران تایید کرده اند که 335 حکم اعدام را اجرا کرده اند، اما منابع معتبر، تایید می کنند که ایران در سال 2013، بیش از هفتصد مورد اعدام انجام داده است. 

در نیمه نخست سال 2014، ایران بیش از چهارصد اعدام انجام داده است.