نامه ها

نامه سرگشاده دفتر سیاسی شورای ملی ایران خطاب به جناب آیت الله سید علی خامنه ای

به نام ملت بزرگ ایران

 

از: دفتر سیاسی شورای ملی ایران

به: دفتر آیت الله سید علی خامنه ایی، رهبر جمهوری اسلامی

صندوق پستی ۱۵۵۵ ـ۱۳۱۸۵

تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۱۳ می ۲۰۱۳

جناب آیت الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی

شورای ملی ایران، نهادی ملی و دموکراتیک در مسیر آشتی ملی و تقویت وحدت ملی، با هدف برقراری حاکمیت ملت ایران تشکیل شده و معتقد است که دستیابی به این هدف از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اساس ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس امکان پذیر می باشد.

چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجموعه متناقضی است که از یکسو، ابزار تمرکز قدرت در دست یک نفر بنام ولی فقیه و از سوی دیگر، نماد تبعیض و نابرابری شهروندان ایرانی است. افزون بر این، فقدان آزادی بیان و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، نهادها و سازمان های مردمی مستقل از حکومت، سرکوب هرگونه گردهمایی  یا اعتصاب و ممنوعیت رسانه های غیر وابسته به حکومت، امکان برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را ناممکن کرده است.

پس از گذشت بیش از سه دهه اختناق و سرکوب، از جمله اعدام های گسترده پس از ۲۲ بهمن ۵۷، کشتار زندانیان در دهه شصت، ترور فعالان سیاسی در خارج از کشور، به درازا کشاندن جنگ تحمیلی و خانمانسوز، زندانی و شکنجه آزادیخواهان و رویداد ناگوار کوی دانشگاه، مردم ایران بار دیگر با حضور گسترده خود در جریان رخدادهای تابستان ۱۳۸۸، برگ نوینی از تاریخ جنبش آزادیخواهی در راه رسیدن به دمکراسی را گشودند و مشروعیت کل نظام را به چالش کشیدند و با فریاد شعار «رای من کو؟» به جهانیان نشان دادند که انتخابات در لوای قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتصاباتی از پیش تعیین شده توسط رهبر این حکومت می باشد.

حکومت جمهوری اسلامی با اعمال سیاست های غلط و غیرانسانی در عرصه داخلی و سیاست های مداخله جویانه و تنش آفرین در عرصه خارجی، همه ساختارها و زیر ساختهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را به آستانه نابودی کشانده و کشورمان را به سوی فروپاشی اجتماعی می راند.

در چنین شرایط حساس تاریخی که سرزمینمان، ایران، با آن روبروست و خطراتی که صلح، امنیت و آسایش مردم ایران  و یکپارچگی مرزهای کشور را بیش از پیش تهدید می کند، شورای ملی ایران از جنابعالی، سید علی خامنه ایی که براساس پیش نویس و اصل های ۵۷، ۶۰، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۵۷، ۱۷۵ و دیگر موارد در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقام رهبر جمهوری اسلامی مسئول و تصمیم گیرنده نهایی اداره امور کشور می باشید، دعوت بعمل می آورد، برای برون رفت از بحران های موجود که کشورمان با آن روبروست، از عوامل و امکانات در اختیار خود استفاده نموده و به جنبش آزادیخواهی ملت ایران بپیوندید و شرایط زیر را سریعا فراهم نمایید:

یکم: آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در سراسر کشور

دوم: انحلال مراسم به اصطلاح «انتخابات» دوره یازدهم ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲

سوم: فراهم نمودن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم به منظور تعیین سرنوشت مردم به دست ملت ایران، با پیروی از ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر[۱] و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس[۲]، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد.

این مهم تنها با ایجاد روحیه دیگرخواهی، مشارکت و تحمل، ایجاد فضای آزاد و سالم برای رسانه ها و احزاب و اجرای بی قید و شرط همه معیارهای اساسی انتخابات آزاد میسر می شود.

با قرار دادن مردم در صدر تصمیم گیری های کلان در امور کشور، حق و حرمت جامعه را محترم شمارید و با پایبندی به قوانین و عرف بین المللی، سلامت انتخابات را تضمین نمایید تا بتوانیم روح استبدادزدگی را از ژرفای جان و روح کشورمان بزداییم.

دفتر سیاسی شورای ملی ایران

پیوست: منشور شورای ملی ایران،

رونوشت:

۱. دبیرکل محترم سازمان ملل، آقای بان کی مون

۲. روسای محترم کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه، روسیه) + آلمان

۳. ریاست محترم سازمان شورای بین المجالس، آقای عبدالواحد رادی

[۱] http://www.un.org/en/documents/udhr

[۲] http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm