پیوستن به شورا (عضو ساده)

لوگو شورای ملی ایران ب

 

برای آَشنایی با روند عضویت، به این پیوند مراجعه فرمایید.
برای عضویت در شورای ملی ایران به عنوان یک هموند ساده، می توانید فرم زیر را پر کنید
شرایط عضویت (هموندی) ساده در شورای ملی ایران:

یک- امضای منشور شورای ملی ایران، و باورمند به هفده بند آن.

  • دو- پرداخت حق هموندی و به روز بودن.
  • سه- تکمیل فرم مربوطه برای هموندی.
  • چهار-تعهد کتبی مبنی بر رعایت اساسنامه (و آیین نامه اجرایی)

هموندان ساده از فعالیت های شورای ملی حمایت و پشتیبانی معنوی و مالی می کنند و می توانند در همایش ها و گرد هم آیی ها و اکسیون های شورای ملی شرکت کنند. تعداد زیاد هموندان ساده قدرت و وزنه سیاسی شورای ملی را بیشتر می کند. از همه هم میهنانی که خواهان استقرار دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، لغو اعدام، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد، و دیگر آرمان های مندرج در منشور شورای ملی هستند، دعوت می شود تا به شورای ملی بپیوندند. هموندان ساده می توانند خبرنامه شورای ملی را از طریق ایمیل دریافت کنند و از فعالیت های شورای ملی ایران مطلع گردند. شورای ملی ایران، به استثنای آدرس ایمیل، هیچ گونه اطلاعات شخصی از هموندان ساده درخواست نمی کند و دادن اطلاعات شخصی کاملا اختیاری می باشد. اطلاعات بانکی هموندان ساده و یا نیکو کار بایگانی نمی شوند

توجه: پس از تکمیل و تایید فرم هموندی بالا با شما تماس گرفته خواهد شد .

لطفا توجه فرمایید که بخش های ستاره دار فرم زیر، باید پر شوند.