فرم هموند ساده

لوگو شورای ملی ایران ب

 

برای عضویت در شورای ملی ایران به عنوان یک هموند ساده، می توانید فرم زیر را پر کنید
شرایط عضویت (هموندی) ساده در شورای ملی ایران:

یک-  امضای منشور شورای ملی ایران، و باورمند به هفده بند آن.

  • دو- پرداخت حق هموندی و به روز بودن.
  • سه- تکمیل فرم مربوطه برای هموندی.
  • چهار-تعهد کتبی مبنی بر رعایت اساسنامه (و آیین نامه اجرایی)

هموندان ساده از فعالیت های شورای ملی حمایت و پشتیبانی معنوی و مالی می کنند و می توانند در همایش ها و گرد هم آیی ها و اکسیون های شورای ملی شرکت کنند. تعداد زیاد هموندان ساده قدرت و وزنه سیاسی شورای ملی را بیشتر می کند. از همه هم میهنانی که خواهان استقرار دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، لغو اعدام، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد، و دیگر آرمان های مندرج در منشور شورای ملی هستند، دعوت می شود تا به شورای ملی بپیوندند. هموندان ساده می توانند خبرنامه شورای ملی را از طریق ایمیل دریافت کنند و از فعالیت های شورای ملی ایران مطلع گردند. شورای ملی ایران، به استثنای آدرس ایمیل، هیچ گونه اطلاعات شخصی از هموندان ساده درخواست نمی کند و دادن اطلاعات شخصی کاملا اختیاری می باشد. اطلاعات بانکی هموندان ساده و یا نیکو کار بایگانی نمی شوند

توجه: پس از تکمیل و تایید فرم هموندی بالا با شما تماس گرفته خواهد شد .

لطفا توجه فرمایید که بخش های ستاره دار فرم زیر، باید پر شوند.