معرفی دفتر سیاسی

شرح وظایف دفتر سیاسی

دفتر سیاسی نهادی اجرایی است که با تکیه بر بازوهای اجرایی خود یعنی کمیسیون ها و کمیته های محلی با پایبندی به منشور شورای ملی ایران در دو سطح فعالیت می کند:
۱‒ سیاست های کلان ارائه شده از سوی ریاست شورای ملی ایران را به مرحله اجرا در می آورد.
۲‒ تنظیم و تدوین برنامه های خرد، بمنظور مدیریت و هماهنگی بین کمیسیون ها.

دفتر سیاسی موظف است برای هر کمیسیون یک تن را بعنوان پیوندگر از میان هموندان خود برگزیند. همچنین دفتر سیاسی می بایست گزارش کاری و برنامه های در دست اجرای خود را یک بار در ماه به شورای عالی ارایه دهد.
دفتر سیاسی دارای 7 هموند می باشد که توسط مجمع عمومی شورای ملّی ایران برای یک دوره یک ساله برگزیده می شوند.

شرایط هموندی در دفتر سیاسی به شرح زیر می باشد:
بند ۱ – تسلط به دست کم دو زبان
بند ۲ – محدودیت سنی 25 سال تمام تا 69 سال تمام
بند ۳- همکاری روزمره

در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۳ مجمع عمومی سالیانه شورای ملی ایران تشکیل شد و در طی یک انتخابات، افراد زیر به عنوان اعضای دفتر سیاسی برگزیده شدند.

nazila golestan

نازیلا گلستان (پیوند به صفحه شخصی)

متخصص فرایند در سیستم های اطلاعات

قح

رضا پیرزاده (پیوند به صفحه شخصی)

کارشناس ارشد علوم اقتصادی و سیاسی

1608

افشین جم (پیوند به صفحه شخصی)

کنشگر سیاسی  حقوق بشر

screen-shot-2013-04-06-at-3.59.01-pm1

دکتر رویا عراقی (پیوند به صفحه شخصی)

استادیاردانشگاه و فعال حقوق بشر

amirhossein-mahdiirai-3-dar-41

دکترامیرحسین مهدی ایرایی (پیوند به صفحه شخصی)

دکترای طب پروازی

asadpour

دکتر صمد اسدپور (پیوند به صفحه شخصی)

دانش آموخته پزشکی

zarri

زرین محی الدین  (پیوند به صفحه شخصی)

مدیریت بازرگانی