کمیسیون حقوق بشر

[rev_slider humanrights]

وظایف کمیسیون حقوق بشر:

  • بند یک- شناسایی سازمان های حقوق بشری، و ادارات مربوط به بررسی حقوق بشر در وزارت امورخارجه و پارلمان کشورهای مختلف، و ایجاد ارتباط با آنها.
  • بند دوم- تهیه و تدوین گزارش های مستند از موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران برای این نهادها.
  • بند سوم- دسته بندی تمامی تعهدات و میثاق های بین المللی که رژیم آنها را امضا کرده، و اکنون آنها را نقض می کند، و ایجاد ارتباط با نهاد های بین المللی مربوط به این میثاق ها. (مثلا میثاق بین المللی حقوق کودکان)
  • بند چهارم: تهیه و تدوین گزارش های مستند از موارد نقض این میثاق نامه ها و ارسال آن به این ارگان های بین المللی.
  • بند پنجم: تلاش برای راه اندازی طومار های اطلاع رسانی و مخالفت، با موارد نقض حقوق بشر (با همکاری کمیسیون نافرمانی مدنی)
  • بند ششم: زیر نظر داشتن موارد نقض حقوق بشر در ایران، با استفاده از گزارش مراکز بین المللی (چون مرکز اسناد یا عفو بین الملل)، تهیه یک بولتن خبری خلاصه در مورد نقض حقوق بشر، جهت آگاهی اعضای دفتر سیاسی و ریاست شورای ملی و یا انتشار در نشریه های شورای ملی ایران.
  • بند هفتم: تلاش برای برگزاری کنفرانس های سالانه به منظور پرداختن به موارد نقض حقوق بشر.
  • بند هشتم: همکاری با بخش روابط عمومی (مرکز اداری) در جهت تولید برنامه های تلویزیونی یا کلیک های ویدیویی به منظور آموزش و آشنا سازی شهروندان با مفاهیم حقوق بشر.

دیدگاهتان را بنویسید