انتخابات آزاد

از آنجایی که رژیم ایران، با برگزاری انتخابات نمایشی، مفهوم انتخابات آزاد را بازیچه اهداف دیکتاتور مابانه خود کرده است، آین مانفیست، منتشر می گردد تا شرایط برگزاری انتخابات آزاد مورد نظر شورای ملی ایران، به صورت شفاف، در اختیار همگان قرار گیرد.

یک- اعلامیه جهانی حقوق بشر:

حق مشارکت سیاسی و نامزدی برای انتخابات، جزو جداناشدنی حقوق بشر  است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شهروندی این حق را دارد که در اداره سیاسی کشورش دخالت کند و به روشی دمکراتیک، در ساختار قدرت حضور یابد.

ماده ی ۲۱،  هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

به عبارت دیگر، حاکمیت، حق مردم است و متعلق به مردم است. به هیچ گروه و یا حزب و فرقه ای تعلق ندارد. حتی رژیم ایران نیز موظف به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

دو- اعلامیه بین المجالس:

طبق اعلامیه اتحادیه بین المجالس، که در سال 1994 به تصویب رسیده، مسایل زیر به منظور مولفه های یک انتخابات آزاد و منصفانه معرفی گردیده است:

 • هر کسی حق دارد در انتخابات مشارکت کند .
 • اقتدار و مشروعیت یک جکومت، از انتخابات ادواری و واقعی و متکی بر اراده مردم است.
 • انتخاباتی که امکانات مساوی در اختیار همه رای دهندگان و همه نامزدها و احزاب قرار گیرد.
 • همه حق رای داشته باشند، حتی کسانی که در زندان هستند .
 • شرایطی فراهم شود، و نظارت نهادهای مستقل به نحوی وجود داشته باشد، که امکان تقلب نباشد، و امکان شکایت نیز وجود داشته باشد
 • احزاب آزاد باشند، احزاب زیر بنای و حافظ دمکراسی هستند

سه- تنها تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، باعث مشروعیت آن انتخابات نمی شود. انتخاباتی که فاقد موازین یادشده در بند دوم باشد، هر چقدر هم که تعداد شرکت کنندگانش زیاد باشند، فاقد مشروعیت و ارزش است.

چهار- شروط شورای ملی ایران، برای به رسمیت شناختن نتیجه انتخابات:

زمانی رای و نظر مردم ارزش خواهد داشت و نظام دمکراسی به واقعیت پیوسته که مردم بتوانند تحت شرایط مشخصی رای بدهند، رئوس این شرایط به قرار زیر است:

 • مردم با امنیت، رای بدهند، امنیت آنها چه قبل و چه بعد از رای گیری تضمین بشود
 • مردم با آگاهی رای بدهند،
 • آزادی وجود داشته باشد، چه قبل و چه بعد از رای گیری. از همه مهمتر، رسانه ها و مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دمکراسی، بتوانند در آزادی کامل، به نقد احزاب، نامزدها، برگزار کنندگان انتخابات اقدام کنند.
 • دمکراسی، یک نظام پویا است، و در عین حال، بسیار نیز آسیب پذیر است، نیاز است که شهروندان، حتی پس از رای دادن نیز احساس مسئولیت کرده و بر کار منتخبین نظارت کنند.
 • از طرف دیگر، برای استقرار دمکراسی در یک جامعه، باید روزنانه نگاران و اهالی رسانه، رفتار مسئولانه ای را پیشه کنند، و تمامی تلاش خود را برای خبر رسانی، نظارت و نقد  رخدادهای سیاسی، به کار بندند.

پنج- شورای ملی ایران باور دارد که می توان با برگزاری انتخابات آزاد، جامعه ایران را به سمت رفاه، اعتلای حقوق بشر و آزادی، رهنمون شد.