کمیسیون آشتی ملی

[rev_slider Reconciliation]

کمیسیون آشتی ملی

شورایملی ایران با هدف برگزاری انتخابات آزاد در ایران پس از گذاشتن بدون خشونت از جمهوری اسلامی ایران بر پا گشته است .یکی‌ از مهمترین  ابزارهای این حرکت برای رسیدن به آن مرحله ، نافرمانی مدنی می‌باشد که ضریب آسیبهای احتمالی‌ در این مسیر را تا حد امکان کاهش دهد.از سؤی دیگر می‌دانیم نیروهای زیادی در درون بدنه حاکمیت شاغل هستند که با داشتن پستهایی با درجه حساسیت‌های متفاوت ممکن است بخاطر اینکه نمی‌دانند پس از سرنگونی جمهوری اسلامی چه بر سر خود و خانواده‌شان می‌آید در بیم و هراس باشند که همین امر موجب میشود یک واکنش منفی‌ به حرکتهای آزادیخواها‌نه  نشان دهند و در حقیقت یک مانع در این مسیر ایجاد کنند.کمیسیون آشتی‌ ملی‌ وظیفه دارد که‌در مرحله اول  این گروه‌ها را شناسایی کرده و در مرحله بعدی با اینان به روش‌های گونا گون تماس حاصل نموده و پتانسیل‌های موجود در میا‌‌ن آنان را در جهت رسیدن به هدف , مورد استفاده قرار دهد

گروه‌های هدف در این کمیسیون :

  • گروه‌های مختلف در مدیریت فرهنگی‌ کشور مانند رادیو و تلویزیون و یا خانه های فرهنگی رژیم درخارج از کشوروغیره
  • بازاریان و اصناف
  • نظامیان و بسیجیان در سطوح مختلف
  • روحانیون
  • کارمندان و کارکنان سفارت خانه‌های رژیم
  • نیروهای اطلاعاتی‌ و امنیتی
  • نمایندگان مچلس اسلامی درادوار مختلف
  • شاغلین در بنیاد های مختلف رژیم
  • مدیران در سطوح گوناگون

در کمیسیون اشتی ملی‌ میبایستی  کار گروه‌ها در ارتباط تنگاتنگ با کمیسیون نافرمانی انجام وظیفه کنند

دادن یک تعریف صحیح از آشتی‌ ملی‌ بسیار ضروری ‌ست.همانگونه که ریاست محترم شورایملی شاهزاده رضا پهلوی فرمودند بسیاری افراد در درون جمهوری اسلامی و در مراکز و سازمان‌های پیش گفته مشغول به کار هستند که ذاتاً با این سیستم مخالف هستند و یا دستکم موافقتی ندارند ولی‌ چون از این بیمناک هستند که با از میان رفتن این حکومت در معرض آسیب قرار گیرند لذا  استمرار این نظام  را به نفع خویش می‌دانند و در برابر هر تغییری مقاومت می‌‌نمایند.بایستی به روش‌های مختلف به این افراد آگاهی‌ داد که پس از بر پایی‌ یک سیستم سکولار دموکرات و بر پایه یک انتخابات آزاد که مورد نظر شورایملی ایران است هیچکس متعرض ایشان نخواهد شد و از سؤی دیگر اگر کسی‌ هم جرمی‌ مرتکب شده در یک دادگاه صالحه بر پایه موازین حقوقی به جرم او رسیدگی میشود و این یعنی‌ اینکه از آن‌طرف گروهی تصّور نکنند آشتی‌ ملی‌ به معنی این است که هر کس هر جرمی‌ کرده  ؛فردا کسی‌ را با او کاری نیست ،بنابر این باید به آن بخش از ملت که مورد آسیب‌های این حکومت قرار گرفته اند نیز این اطمینان داده شود که از حقوق آنان نیز دفاع خواهد شد